Kontakt

Adres Biura Projektu:
Izba Gospodarcza w Sułkowicach
ul. 11-go Listopada 23
32-440 Sułkowice

tel.: 12-274-22-75
e-mail: projektartico@sigsulkowice.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego